Pelle Månsson svarar Urban Perssons replik  SmT 23/3

 

Nej Urban, Jag tycker inte att vi har en allsidig och fungerande de­mokrati i Sverige. Ingen ekonomisk och social demokrati värd namnet. Den politiska demokratin har stora brister. Det fackliga inflytandet blir allt mindre och Medbestämmandelagen efterlevs inte längre som det var meningen när den en gång infördes.

 

Utvecklingen mot ökade klassklyftor har pågått så gott som oavbrutet sedan 1980. Det går bra för kapitalisterna i landet medan fattigt folk får det allt sämre.

 

Hela departement som utrikes- och försvarsdepartementen lever i dag och i praktiken sina egna liv helt utanför folklig kontroll och styr­ning. Riksdagen verkar ha abdikerat till förmån för EU-byråkratin, US-government och CIA. Den största delen av vår lagstiftningsmakt har flyttats till Bryssel. Vår integritet gick förlorad när FRA fick till­stånd att dela med sig personuppgifter till SÄPO och främmande makt. Meddelar- och pressfrihet sitter trångt i landet när anställnings­tryggheten försämras och värden som "lika rätt" urholkas och försvinner. Arbetarpartierna tappar klassperspektivet och de stora partierna blir lika som bär.

 

Jag tycker inte att det är bra demokrati när de dominerande partierna inrättade gräddfil åt sig själva med jättelika partistöd och gratis valsedlar utlagda i vallokalerna av valförrättarna medan småpartier tvingas betala och distribuera sina valsedlar själva. Meningen verkade vara att göra det svårt för nya eller små partier att utmana de stora partiernas maktmonopol. I Norge och Danmark har alla partier som del­tar i val rätt till gratisvalsedlar och myndigheterna ser till att alla partiernas valsedlar finns i vallokalerna på valdagen.

 

Nej, det finns allt för många exempel på odemokrati här i landet för att man entydigt skall kunna kalla den nuvarande ordningen demokra­tisk fullt ut.

 

 

Pelle Månsson,

SAFE-medlem

Nässjö