Som man ropar

 

En del av konsultrapporten om Nässjös omsorgsverksamhet har nu läckt ut till media. Där föreslås bl.a. att mindre enheter läggs ner och att nya avgifter tas ut för omsorgen. Språkbruket i rapporten är cyniskt, med uttryck som ”optimal produktion av omsorg”, som om det vore en fabrik och inte vård om människor som det var fråga om.

 

Men själva förslagen är inte så märkvärdiga; det brukar vara samma typ av förslag i många konsultrapporter, oavsett vad de handlar om. Lägg ner små enheter och ta mer betalt från brukarna – dessa tongångar ju dessutom hörts även från nämnd och förvaltning redan tidigare.

 

Därför kan man fråga sig vad egentligen konsultrapporter tjänar till ibland. Är de gjorda mest för att ge ett stöd till förvaltningsledning och tongivande nämndpolitiker för drastiska nedskärningsförslag som redan är på gång? En ”tung” konsultrapport kan ju sedan användas för att övertyga motsträviga partier och ledamöter till acceptera nedskärningar som ytterst drabbar de äldre.

 

Konsultrapporter är inte gratis. Man kan med undra om det inte är lämpligare att kommunens själv utreder sin verksamhet. Det är ju inom den egna förvaltningen – inte hos konsulterna – som den största kunskapen finns om verksamheten.

 

 

Thomas Erixzon

SAFE-medlem