Krönika av Uno Kenstam

 

Valet 2010 ledde till ytterligare fyra år med en borgerlig regering.

 

För oss som jobbade för en rödgrön regering var det ett nederlag både röstmässigt och förtroendemässigt.

 

Det pågår en viktig diskussion i de rödgröna partierna och främst publiceras givetvis artiklar och böcker kring socialdemokratins framtid. Det är artiklar och böcker från före och efter valet – en hel del gäller arbetarrörelsen/socialdemokratin globalt och i Västeuropa.

 

Det finns mycket att fundera över. Ska det bli mer av rödgrön politik som den varit bakåt i tiden eller ska den förändras och i så fall hur mycket. Vad krävs för att bygga ett hållbart samhälle ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

 

I alla de artiklar och böcker som kommit fram finns mycket tänkvärt alldeles oavsett som jag instämmer eller inte. En liberal författare – Fareed Zakaria – skriver mycket om hur ett samhälle skulle kunna byggas utifrån erfarenheter historiskt i boken ”Frihetens framtid”. Mycket av det han skriver tål att reflekteras över oavsett politiks hemvist – samhällsbygge måste diskuteras brett. Hur ska prioriteringen vara när det kanske inte går att genomföra en bra konstitution och god demokrati i fullständig harmoni. Till och med managementlitteratur kan ge input såsom Jim Collins ”Good to great” som handlar uppbygget av framgångsrika företag. Mycket av den litteratur med liberala förtecken som kommer fram bygger på god moral och medborgaransvar – det handlar inte om att låta kapitalismens girigbukar härja fritt. Sedan kan vi naturligtvis fundera över hur profit och moral ska förenas och vilket tekniskt regelverk och socialt sammanhang som ska balansera det hela. Den liberale filosofen och ekonomen Adam Smith – som levde på 1700-talet - ler i bakgrunden. Varför titta på liberal samhällsanalys – jo då vi lever i ett liberalt/kapitalistiskt samhälle blir liberal och konservativ analys av ”det egna” systemet mycket intressant.

 

Som sagt så är debatten inom socialdemokratin som når ut – debatten inom vänsterpartiet och miljöpartiet sker i mer medial skugga. De tre partierna slickar sina sår var för sig och jag hoppas bara att de hittar tillbaka till ett bra samarbete – det är det som kan skapa ett alternativ till de fyra borgerliga partiernas samarbeta - om moderaterna inte suger upp de andra tre borgerliga småpartiernas givetvis.

 

En bra debatt krävs i alla fall för att det blå ska lämna plats för det rödgröna. Den senaste i raden är Tony Judts ”Illa far landet”, som beskriver utvecklingen och utmaningarna ur ett västerländskt perspektiv. Han tar en hel del hjälp i analysen av Richard Wilkinsons och Kate Pickets statistikbemängda bok ”Jämlikhetsanden”, där de med statistik beskriver hur mer jämlika samhällen vinner både empatiskt, socialt och ekonomiskt. Tim Jacksons ”Tillväxt utan välfärd” ger inblickar i vilka begränsningar vi har att hantera med vårt nuvarande leverne. Vad som händer i Sverige när kraven på politiken ändras genom det föränderliga kapitalet och marknaders makt belyser Jenny Andersson i ”När framtiden redan hänt”.

 

Tidskrifterna Fronesis och Tvärdrag ger den unga debatten röst liksom den rödgröna antologi som gavs ut innan valet ”Vårt sätt att leva kommer att ändras”, där unga personer med rödgrön inriktning skriver om framtiden. Praktisk arbetarrörelsepolitik går att läsa om i Aron Etzlers ”Trondheimsmodellen”, där ett framgångsrikt arbetarrörelsearbete gjorts. Nilssons och Nyströms ”Den globala utmaningen och jämlikhetens grunder” är en intressant om än en litet akademisk genomgång av möjligheterna till full sysselsättning bland annat. En antologi om ”Nationalekonomi för vänstern”  - red Peter Gerlach - levererar ett antal perspektiv på hur arbetarrörelsen/socialdemokratin ska navigera mot sina mål inom ramen för det kapitalistiska systemet.

 

Det jag tycker fattas i mycket av det som debatteras och skrivs är EU:s imperialistiska utveckling. EU är ju ändå en institution som styr mycket av vår arbetsmarknad, minskar fackföreningars makt och beslutar fram privatiseringar utifrån ett rent marknadstänk. Eurokrisen är en stark varningsflagga, där EU är på väg att köra över sina egna beslut och principer för att orka hantera krisen. Vägs inte EU:s inflytande in blir diskussionen om vad vi vill tämligen rumphugget och meningslöst.

 

                                                    -*-

SAFE gjorde ett uruselt val i Nässjö. Att vi var med och höjde skatten för att minska konsekvenserna av finanskrisen och att vi behöll verksamhet i kommunal regi – även då privatiseringsdiskussioner dök upp – räckte inte för väljarna. Att det sedan inte var helt enkelt att kunna klara av att hitta sätt att mildra effekterna på kommunens verksamhet med kommunalt utförande under finanskrisen gjorde naturligtvis sitt till. Så trots att vi lyckats med våra stora frågor under tiden i majoritet och att vi i valet lyfte vi fram just detta att behålla verksamhet i kommunal regi i vårt valprogram och i tidningsartiklar så föll det inte väljarna i smaken. SAFEs framtid som lokalt parti är naturligtvis mycket skakig. Nässjös väljare gick dessutom tyvärr högerut. Arbetarrörelsepartierna gemensamt backade från 30 mandat till 25 (av 57 totalt). Räknar jag de rödgröna partierna finns det 27 mandat, men ändå räcker det inte. Det finns alltså nu en övervikt av partier till höger i fullmäktige.

 

                                                    -*-

Vi ska dock komma ihåg att även om det blir ett rödgrönt styre i Sverige, så finns det starka motkrafter i form av borgerlig media, starka kapitalintressen och privatiseringsivrare.

 

Hur ska vi då kunna lämna det allt kallare blå samhället och få mer av ett rödgrönt? Ett starkt centralt mål för samhällsbygget som är tydligt för medborgarna, där kittet måste vara mångkulturellt (eftersom vi redan är där) och en stor individuell frihet kombinerat med kombinerat med krav på ett stort ansvar för och bidragande till samhället. Hänsyn måste givetvis tas till dem som av olika skäl har liten förmåga att ställa upp. Går det att starta en debatt med en sådan inriktning kan det vara en bit på väg.

 

Uno Kenstam, SAFE, Nässjö

 

 

Västanbog 1B

571 33  Nässjö

070 250 56 86