En ros till Urban Persson och Anders Karlgren, M,

från en gammal SAFE-it!

                                                                       

Trodde väl aldrig att jag skulle framhålla Urban och Anders i den kommunala debatten.

 

Men på det senaste kommunfullmäktige (27 januari) i Nässjö var det dessa moderata gentlemän som bjöd kraftfullast motstånd i sak mot Sverigedemokraterna – i första hand G Gadderyd – genom att vara pålästa i invandrarfrågan (även om många andra också gjorde förtjänstfulla inlägg värderingsmässigt).

 

SD har ett förhållande till offentlig statistik, som innebär att de försöker att både äta kakan och ha den kvar. Man tar gärna upp material från olika institutioner, men när deras slutsatser inte passar det egna syftet, faller SD in i sin vanliga trall om att ”etablissemanget” inte ”vågar” komma med de slutsatser man bör dra, enligt SD:s agenda.

 

Så var också fallet med det som Gunnar Gadderyd tog upp i fullmäktige, vilket står att läsa på BRÅ:s nätsidor och i pappersformat.

 

Stå på er, alla i fullmäktige!

 

 

Wille Brüggemann, SAFE, Nässjö