Till Bo Zander, kommunstyrelsens ordförande

 

Vad gör Nässjö kommun för att stoppa nedläggningen av geriatriska Rehabklinikens avdelning A vid Höglandssjukhuset Nässjö?

 

Det har sedan länge varit känt bland berörd personal och innevånare på Höglandet att vården av personer som drabbas av stroke ska flytta från Nässjö. Det handlar om c:a 16 av totalt c:a 56 vårdplatser som flyttas till Eksjö, där en ny strokeenhet öppnas i maj 2012 och som ska ge patienter snabbare akut omhändertagande.

 

En total nyhet och mycket obehaglig kupp från landstingets planeringsdelegation är att man nu förbereder en nedläggning av geriatriska Rehabkliniken, avdelning A, vid Höglandssjukhuset Nässjö. Dessutom drabbas köket, städpersonal och vaktmästeri om avvecklingen genomförs.

 

Vården på Rehabklinikens avdelning A i Nässjö är en resurs för hela Höglandet och innehåller bl.a. 25-talet vårdplatser, arbetsterapi, sjukgymnastik, logoped, bassängträning. Här finns gåskola för benamputerade patienter. Dessutom finns mottagningar för bl.a. demensutredningar, reumatologi, benskörhet. Lokalerna är väl utrustade för verksamheten och har god standard.

 

Det handlar om 100- talet arbetstillfällen, vilket skulle bli en av de större arbetsnedläggelserna i Nässjö. Många av dessa arbeten har ett stort kunskapsinnehåll. Verksamhetens höga kvalité är en resurs för hela Höglandet.

 

För kommunerna på Höglandet innebär en avveckling av Rehabklinikens avdelning A i Nässjö sannolikt att kostnader och rehabiliteringsansvar övervältras från landstinget till kommunerna. Risken är stor att landstinget vill ge mindre tid och utrymme i Eksjö jämfört med vad som idag finns i Nässjö för rehabilitering av patienter med funktionsnedsättningar och äldre.

 

Om landstinget drar ner sina vårdresurser som ger patienterna möjlighet till ökad fysisk självständighet och att klara mesta möjliga vardagsaktiviteter, är risken att kostnaderna ökar i Höglandskommunerna för rehabilitering och omsorg.

 

Höglandets patienter som har funktionsnedsättningar och som är äldre får inte drabbas vid en avveckling av Rehabkliniken, avdelning A, vid Höglandssjukhuset Nässjö.

Mina frågor är:

 

Vad är din uppfattning om landstingets aviserade nedläggningar på Rehabkliniken, köket, städpersonal vid Höglandssjukhuset Nässjö?

 

Vilka åtgärder anser du att Nässjö kommun ska vidta?

 

Anser du att landstingets ändrade planer för Rehabkliniken påverkar de pågående förhandlingarna om kommunaliseringen av hemrehabilitering/hemsjukvård?

 

Nässjö den 4 april 2012

 

Anders Hansen, SAFE