Interpellation

 

Till

Leif Ternstedt,

barn- och utbildningsnämndens ordförande

 

Förskolan Sunnanäng.

 

Barnfamiljers behov av förskoleplatser är stort i Åker/Målen-området och mycket talar för att detta behov snarare kommer att öka än minska framöver.

 

Enligt den investeringsbudget som kommunfullmäktige i november 2011 fastställde ska en ny förskola byggas i Åker. Arbetet med den nya förskolan ska påbörjas år 2012 och vara klar år 2014. Enligt redovisning i barn- och utbildningsnämnden kommer förskolan att byggas i Kv. Snickaren och innehålla sex avdelningar.

 

När den nya förskolan i Åker står klar ska enligt redovisning förskolorna Junibacken och Storken i samma område avvecklas.

Däremot ges olika besked vid olika tillfällen om förskolan Sunnanäng som har två avdelningar och som också ligger i Åker.

 

På barn- och utbildningsnämndens kommunsamråd, som är ett forum där föräldraråden är representerade, har redovisats att förskolan Sunnanäng ska avvecklas i samband med att den nya förskolan i Åker står klar. Motsatt besked har lämnats vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde, att förskolan Sunnanäng ska vara kvar.

 

Min fråga är:

Om behovet av förskoleplatser i Åker/Målen-området följer nuvarande utveckling, kommer platserna på förskolan Sunnanäng finnas tillgängliga utöver den nya förskolan i Åker?

 

Nässjö den 17 februari 2012.

 

 

 

Anders Hansen, SAFE