Ska även palliativa vårdenheten vid Höglandssjukhuset Nässjö flyttas till Eksjö?

 

Palliativa vårdenheten inom Höglandets sjukvårdsområde har landstinget i Jönköpings län som huvudman. Det är en resurs bl.a. för alla kommuner på Höglandet vid vård av personer i livets slutskede. Denna vårdenhet har haft sin verksamhet lokaliserad till hus 05 vid Höglandssjukhuset Nässjö.

 

I samband med nedläggningen av geriatriska rehabkliniken i Nässjö fördes diskussioner om att palliativa vårdenheten skulle byta lokaler inom hus 05 i Nässjö.

 

Nyligen har jag dock nåtts av signaler om en förflyttning av palliativa vårdenheten från Nässjö till Eksjö. Om det enbart är på planeringsstadiet eller om landstinget har beslutat om att även denna verksamhet ska förflyttas till Eksjö går ej att utläsa på landstingets hemsida bland protokoll över politiska beslut.

 

Vad jag vet har landstinget ej gått ut med information till allmänheten en förflyttning av palliativa vårdenheten från Nässjö till Eksjö.

 

Risken med att fler verksamheter flyttas ifrån hus 05 i Nässjö är att kvarvarande verksamheter får en allt osäkrare tillvaro. Jag tänker bl.a. på den neurologiska kliniken med 12 platser som är en resurs för hela Jönköpings län.

 

Mina frågor är:

- Är det aktuellt med en förflyttning av palliativa vårdenheten från Nässjö till Eksjö?

- Om så är fallet, hur har landstinget informerat allmänheten och Nässjö kommun?

- Vad gör Nässjö kommun för att försvara palliativa vårdenheten och de andra verksamheterna som är lokaliserade i Höglandssjukhuset i Nässjö?

 

 

Nässjö den 4 december 2012.

 

Anders Hansen, SAFE