Bernt Hultberg – till minne

 

Så här i lövsprickningens fagra tid når oss budet om Bernt Hultbergs hastiga bortgång. Det väcker en mängd minnen till liv från många år av politisk verksamhet tillsammans. Från Barsebäcksmarscher över de skånska slätterna, från bokbord och valkampanjer hemma i Nässjö, från fredsmarscher och fredskongresser, från många, många debatter i fullmäktige.
 
Bernt var djupt engagerad i politiken i mer än 50 år, först som socialdemokrat och sedan i SAFE. Han arbetade helst på gator och torg, med bokbord, flygbladsspridning och demonstrationer. Han var med om att organisera stora 1 majdemonstrationer för socialdemokraterna redan på 60-talet.
 
Bernt drogs med i den tidens vänstervåg och engagerade sig i motståndet mot USA:s krig i Vietnam. Men han stannade kvar inom socialdemokratin. Han var mot EEC (dåtidens EU) och var med om att grunda SAFE; som på 70- och 80-talen var en rikstäckande arbetsgrupp för de socialdemokratiska kärnkraftsmotståndarna. Han var aktiv i tidskriftsföreningen Socialistiskt Forum, och var ett rätt känt namn bland vänsterfolk och miljö- och fredsaktivister i hela landet.
 
Lokalt stred han och andra inom SSU Frihet på 70-talet mot nedläggningen av BB och akutsjukvården vid Nässjö lasarett och mot att göra Mariagatan till en stor genomfartsled. Han var med på den första "Socialdemokratiska Alternativlistan" 1979 och blev invald i fullmäktige. I fullmäktige satt Bernt sedan i 30 år; fram till hösten 2010. Han var en av fullmäktiges flitigaste debattörer. Han gjorde många motioner och frågor om olika kommunala angelägenheter.

 

Bernt var genom åren en ofta återkommande insändarskribent i lokalpressen. 1991 lämnade han Socialdemokraterna och var sedan med om att grunda SAFE som lokalt parti i Nässjö. Han ordnade fram föreläsare som Björn Kumm och Majgull Axelsson och var en drivande kraft bakom SAFE:s valframgångar på 90- 0ch 00-talen.

 

Men det var framför allt vid bokbordet som Bernt kom till sin fulla rätt som lokalpolitiker. Han var på plats vid Stortorget redan vid 7-8-tiden på morgonen för att sätta upp plakat och banderoller, ordna med kaffe och lägga fram trycksaker, märken och dekaler. Han lyssnade och tog till sig folks problem och synpunkter och förde ofta frågorna vidare i form av interpellationer och motioner i fullmäktige eller som insändare och artiklar i lokalpressen.

 

Ett bevis på Bernts popularitet som politiker var alla kryss han fick i personvalen; i valet 2006 blev han den mest kryssade av alla i Nässjö kommun. Hans 70-årskalas 2008 blev en stor tillställning, med flera hundra besökande som ville gratulera.

 

Förutom lokalpolitiken var han aktiv i bl.a. Svenska Freds, IOGT/NTO och i Nej till EU. Han jobbade hårt inför folkomröstningarna om EU och EMU och fick uppleva segern i euro-omröstningen 2003.

 

Han blev dock besviken på SAFE:s samregerande med S och V 2006-2010 och avstod därför från att ställa upp till omval i fullmäktige. Men han var fortfarande medlem i partiet och blev omvald i styrelsen vid senaste årsmötet i mars. Han deltog vid SAFE:s styrelsemöte den 20 maj, bara några dagar före sin bortgång.

 

Bernt blev 74 år gammal. Han var en av Nässjös största politiska profiler de senaste decennierna. Men nu har hans röst tystnat. Han kämpade för de små och svaga i samhället, för jämlikhet och rättvisa, för fred och en bättre miljö. Han kommer att saknas av många.

 

 

Thomas Erixzon och Pelle Månsson,

SAFE-medlemmar, Nässjö