Interpellation till utskott II ordf Anders Karlsson

 

Arbetet med att följa upp ungdomar - Bigfoot

 

Arbetet med att i samverkan mellan förvaltningar jobba med ungdomars vardag och stöttande projekt leds av SOBU där förvaltningschefer, polis och adjungerade funktioner finns med. Särskilt med ungdomar i riskzonen. Därunder finns tjänstemän som mer direkt handhar frågorna och sedan förekommer det även breda samlingar med olika intressenter inkl ideella organisationer.

 

Det har sina utmaningar att nå kontinuitet i denna typ av samverkanskonstellationer.

 

-         vilka svårigheter och möjligheter ser du?

-         hur arbetar kommunen med att upprätthålla kontinuitet?

-         vilka åtgärder behövs för att ytterligare förbättra samverkan?

 

 

 

Nässjö 24/9 -12

 

 

 

 

Uno Kenstam, SAFE