Interpellation till kommunstyrelsens ordf Bo Zander

 

 

Lokala utvecklingsprogram

 

För cirka ett år sedan presenterades det senaste lokala utvecklingsprogrammet, som gäller Bodafors.

 

Tidigare har ett framställts för Forserum. Program ska även göras för i första hand de övriga två större tätorterna Anneberg och Malmbäck.

 

Mina frågor är:

 

-         Hur mycket har gjorts i Forserum?

-         Har arbetet kommit igång i Bodafors?

-         Hur ligger arbetet med Anneberg och Malmbäck till i dagsläget?

 

 

 

Nässjö 29/10 -12

 

 

 

 

Uno Kenstam, SAFE