Interpellation till Bo Zander

 

 

Upphandling – Vita-jobb-modellen

 

Jag har till interpellationen bilagt en broschyr från flera fackliga organisationer kring att göra upphandlingar på ett socialt acceptabelt sätt. I resonemanget kring Vita-jobb-modellen tas tolkningar kring ILO-konvention 94 om kollektivavtal upp och Vita-jobb-modellen är anpassad efter svenska domstolars tolkning av LOU i ljuset av EU-direktiv och ILO:s konventioner.

 

Utifrån gällande rättsläge gäller det att komma så nära kollektivavtalsliknande villkor som möjligt för att stoppa försök till social dumpning.

 

Socialdemokraterna i Stockholm jobbade med frågan och vid valet 2006 då alliansen kom till makten så avbröts arbetet. Nu jobbar Malmö kommun med denna fråga och det ska bli intressant att se hur det går.

 

 

Mina frågor till dig

 

-         Tycker du att Vita-jobb-modellen verkar vara intressant och något att ta med när vi framöver ser över vår upphandlingspolicy?

-         Hur nära – eller långt ifrån - Vita-jobb-modellen är vår nu gällande upphandlingspolicy?

 

 

 

Nässjö 22/1 -12

 

Uno Kenstam, SAFE