Ett svek mot folkomröstningen om euron!

 

SAFE menar att en svensk anslutning till EU:s nya finanspakt är ett direkt svek mot resultatet i folkomröstningen om EMU 2003. Då röstade svenska folket inte bara nej till euron utan också till en centralstyrd ekonomisk politik. Syftet med pakten är just att genomföra en sådan politik.

 

I finanspakten får EU:s kommission och domstol stor makt över den ekonomiska politiken. I skuggan av krisen tar byråkrater, jurister och tjänstemän över uppgifter från de folkvalda församlingarna och därmed minskar inflytandet från väljarna. Demokratin urholkas alltmer inom EU:s länder.

 

Reinfeldts högerregering har gjort upp med socialdemokraterna över huvudet på svenska folket för att ansluta Sverige till finanspakten. SAFE menar att detta är ett steg på väg mot att införa euron, som svenska folket 2003 röstade nej till med stor majoritet. Anslutningen till finanspakten sker dessutom i ett opinionsläge när över 80 % är emot att införa euron som valuta i Sverige.

 

Socialdemokraternas förre partiledare Håkan Juholt sa klart och tydligt nej till att Sverige skulle gå med i den nya europakten. Han menade att detta var att ansluta Sverige till euron bakvägen, och därmed ett svek mot folkomröstningen där svenska folket tydligt röstade nej till euron. Heder åt honom för detta!

 

Men knappt hade Stefan Löfven hunnit bli ny partiledare för socialdemokraterna förrän partiet gav efter för regeringen och nu alltså går med på att Sverige ska ansluta sig till finanspakten. Det är dock i högsta grad osäkert om de villkor som socialdemokraterna ställer för att gå med på pakten är tillgodosedda i de föreslagna avtalstexterna. De är nämligen hemligstämplade av EU!

 

Enligt vad som har läckt ut måste man ställa upp på de nya ekonomiska reglerna för att kunna få delta i paktens toppmöten. Det finns heller inga rättsligt bindande garantier för fackliga rättigheter, endast en allmän hållen inledande text.

 

Europakten kommer att binda de anslutna länderna till en ensidig ekonomisk nedskärningspolitik som riskerar att förstärka den ekonomiska nedgången och massarbetslösheten.

 

SAFE menar att EU:s finanspakt är till skada för folken i EU:s länder. Den kommer att leda till stora nedskärningar och försämringar av välfärden runt om i Europa.

 

SAFE menar också att det är ett stort svek mot svenska folket och folkomröstningen om EMU med en svensk anslutning till finanspakten!

 

Nässjö den 5 februari 2012.

 

SAFE

 

 

gm

Thomas Erixzon,

sammankallande i SAFE:s styrelse.