Omsorgsnämnden den 31 oktober 2012. 

 

Ärende 8: Nedläggning av Solgläntans äldrehem och gruppboende

 

Att  Avslå utskottets förslag om nedläggning av Solgläntan.

 

Att  Frågan om Solgläntan inarbetas i den pågående långsiktiga boendeutredningen i samverkan mellan socialförvaltningen,  tekniska serviceförvaltningen, Linden AB och kommunledningskontoret.

 

Att Behålla inriktningen att det i Nässjö kommuns fem större tätorter skall finnas tillgång till både gruppboende och äldrehem.

 

Anders Hansen, SAFE