Kommunfullmäktige den 27 september 2012.

SAFE:s förslag till tilläggsbudget II/2012.

 

SAFE:s tilläggsbudgetförslag är förslag till ändringar i kommunstyrelsens tilläggsbudgetförslag.

 

Tilläggsanslag

 

Barn- och utbildningsnämnden.

- Förskola 1 - 5 år beviljas tilläggsanslag med 420 000 kr från oktober 2012, vilket motsvarar 5 tjänster, för att minska barngruppernas storlek.

- Grundskolan beviljas tilläggsanslag med 1,5 miljoner från oktober 2012, vilket motsvarar 12 lärartjänster, för att Nässjö kommuns lärartätheten ska närma sig riksgenomsnittet till år 2013.

- Brinellgymnasiet beviljas tilläggsanslag med 0,6 miljoner från oktober 2012, vilket motsvarar 5 lärartjänster, för att bibehålla lärartätheten.

 

Omsorgsnämnden.

- Tilläggsanslag beviljas med 1,0 miljoner från oktober 2012 för ökad personaltäthet på äldrehem.

- För att behålla syn- och hörselvårdskonsulenten och förstärka mobila rehabteamet beviljas tilläggsanslag med 360 000 kr från oktober 2012.

- Tilläggsanslag beviljas med 50 000 kr för höjning av funktionshindrade personers HAB-ersättning till 35 kr per dag från oktober 2012.

- Kommunfullmäktige ger omsorgsnämnden uppdraget att behålla dagens seniorboendeform med tillgång till lunchservering och samlingslokaler.

- Kommunfullmäktige river upp beslutet från november 2011 om införande av nya omsorgsavgifter.

- Kommunfullmäktige ger omsorgsnämnden uppdraget att bevilja föreningen FUB särskilt prövat anslag med 55 000 kr för 2012.

 

Investeringsbudget

- Projektering och om- och tillbyggnad Runnerydsskolan tidigareläggs och

påbörjas snarast möjlig, undantaget 16,2 miljoner för Runneydsskolans

sporthall som ligger kvar 2016.

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra förändringar i centrala anslaget

och ev förslå ändring vid beslut om budget.

- Ombyggnad Vipan plan 4 senareläggs till 2014-2016.

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra förändringar i centrala anslaget

och ev förslå ändring vid beslut om tilläggsbudget.

 

SAFE