Visst har Nässjö kommun råd med Seniorboendena!

 

Sylve Jergefelt, socialdemokrat och Omsorgsnämndens ordförande, hävdar att Nässjö kommun inte längre har råd att erbjuda äldre personer seniorboende. Många äldre personer som under sitt yrkesverksamma liv varit med om att bygga upp välfärden, tar nog emot detta besked med både ilska och förvåning.

 

För den tillgänglighet som finns kring seniorlägenheter betalar hyresgästerna en märkbart högre hyra jämfört med andra jämförbara lägenheter. Under förra mandatperioden var frågan om just de högre hyresnivåerna uppe i hyresnämnden och de argumenten som då angavs var bl.a. tillgängligheten till samlingslokaler och matservering. Om en del av dessa värden plockas bort borde en hyressänkning göras.

 

Många av de drygt 200 hyresgästerna i innerstans och ytterområdenas seniorlägenheter har mycket hög ålder och måste ha hjälp av hemtjänsten för att få vardagen att fungera. Dessa kommuninnevånare behöver seniorboendet för att bryta isolering och få gemenskap med andra. Idag står c:a 230 personer i kö till seniorlägenheter i innerstan och c:a 115 i ytterområdena. Idag råder brist på senioranpassade bostäder i Bodafors, Forserum och Malmbäck.

 

I kommunens större tätorter finns idag sammanlagt 7 mötesplatser som ligger i anslutning till seniorboenden. Här anordnas till låga kostnader aktiviteter varje vecka som alla äldre är välkomna att dela vid.

 

Slutsatsen är att blockhyresavtal är en bra konstruktion som ger tillgång till senioranpassade bostäder och samlingslokaler. Här ges möjlighet att äta lunch under värdiga och trivsamma former. Det finns en "social kontroll" hyresgäster emellan att allt är som det ska. Dessutom ger seniorboendena möjlighet till samlad, effektiv hemtjänst.

 

Visst har Nässjö kommun råd med seniorboendeformen, det är inte där problemet ligger. Problemet är snarare Sylve Jergefelts och socialdemokraternas prioritering av äldres behov.

 

Anders Hansen, SAFE, Nässjö