Säg Nej till utökning av Dyrgripen JAS!
 
Den borgerliga regeringen vill att staten ska köpa 40-60 nya Jas Gripen-flygplan, till en kostnad av tiotals miljarder under en 30-årsperiod. Det ska kallas "Gripen 2.0". Schweiz ska också enligt planerna köpa 22 plan. Även socialdemokraternas partiledare är för dessa nya JAS-plan, enligt vad som framkommit i intervjuer med Stefan Löfvén.

Nässjö Freds- och Skiljedomsförening säger bestämt nej till en ny miljardrullning till ytterligare JAS-plan. Denna stora upprustning betyder att Sverige blir fast i en upprustning av krigsmakten och av vapenexport för flera årtionden framöver.

Den kostnadsökning på 200-300 mkr om året som enligt de borgerliga partiledarna ska gå till krigsmakten för detta kommer inte att räcka på långa vägar. Summan är mindre än en halv procent av krigsmaktens kostnader idag och täcker knappt kostnadsökningen pga inflation.

Ska dessa nya JAS-Gripenplan anskaffas så betyder det att statens militära utgifter kommer att dramatiskt, alternativt att andra delar av militären får stryka på foten. Det kan komma flera stora regementsläggningar som en följd av gökungen JAS-Gripen kostar alltmer.
 
Denna nya miljardrullning till militären verkar mest till för att hålla sysselsättningen uppe vid SAABs fabriker. Det finns billigare sätt att skapa jobb i Sverige. 
 
Thomas Erixzon, vice ordf.

Nässjö Freds- och Skiljedomsförening