Hur går det med klimatförändringen?

 

Är mycket orolig över hur kommande generationer ska kunna överleva den sanna, verkliga och hotande klimatförändringen som De står inför.

 

Växthusgaserna som släpps ut av oss är ett obegripligt stort, dödligt hot mot vår planets existens. Det har jag nu äntligen insett efter att så grundligt som möjligt informera mig om det fakta som tyvärr alltför många anser ligga "långt fram i tiden." Tiden är inne att tänka om nu just idag! Så är det!

 

Koldioxid, växthusgasen bildas ju av kol som sprids i stora mängder genom att fossila ämnen används. Hemskt inse att vattentillgången kommer att minskas o att temperaturen stiger globalt!

 

Havsytan stiger o flera länder hamnar under vattenytan samtidigt som mängder av områden läggs i torka med dödliga sjukdomar som följd, massdöd kan bli följden, det är faktiskt den bittra sanningen! 

 

Flyget släpper ut mängder av bränslen o beror också på var, hur o på vilken höjd det sker! Flyget har en större klimatpåverkan än vad alla miljontals av bilar har. Men betänk då att en "normalbilist" släpper ut c:a 3 ton koldioxid varje år.

 

Kyotoavtalet-97lät bra när det bestämdes att de globala utsläppen skulle minskas med 5% på 20 år men när det stora mystiska landet USA som står för 25% koldioxidutsläpp inte godkände avtalet förblir jag tyvärr en stor tvivlare om vår världs framtid!!!!

 

Kjell Westerlund, Nässjö.