Bort med privata vinstintressen i välfärden!

 

En obehaglig "högervåg" har under några år svept fram i vårt land, i media likaså! I denna verklighet som högern hyllar saknas all respekt för dem som arbetar inom äldrevård, sjukvård, skola samt de som blir drabbade, det vill säga..... de äldre vårdbehövande, sjukvårdspatienter och skolans elever. Detta är sorgligt!

 

Vinstintressen måste snarast avskaffas för att ovannämnda medborgare skall få den omsorg och utbildning som de har rätt att få! De företag som endast har vinstintressen får absolut inte leva på våra skattepengar! Utan privata vinster i "välfärden" får vi betydligt fler som jobbar där de behövs, sköterskor inom vården, förskollärare och lärare!

 

Vi bör alla känna till att där vinstintresset styr är bemanningen lägre, det vill säga färre lärare per elev och färre undersköterskor som får stressa enormt på äldreboendet. I samtliga fall är det den vårdbehövande och skoleleven som hårdast blir drabbad!

 

Jag är motståndare till privata vinster i "välfärden". Kvalitet skall vara i centrum och vinstintressena måste kraftigt minimeras!! 

 

Kjell Westerlund, SAFE-medlem, Nässjö.