RÄDDA CENTRALSKOLAN – DEBATT I SAKFRÅGAN

 

Bo Zander säger sig sakna debatt i sakfrågan om bl a Centralskolans framtida roll (SmT 17/11). Här kommer några sakskäl:

 

Centralskolan är ett arkitektoniskt värdefullt hus som inte kan användas till något annat än att vara skola. Den är en levande skola som får beröm av skolinspektionen. Viktigt eftersom högstadietiden är en väsentlig del av livet och inte får vara bara en förvaring. Centralskolan ger hemkänsla. Klassrummen för No, slöjd och musik är dessutom i bra skick. Det finns också ett bra och öppet bibliotek.

 

Centralskolan ligger bra till i stan. Enkelt att ta sig dit. Eleverna ger liv åt stan. Stans två högstadier funkar ju bäst om de läggs i olika delar av stan. Idén är nu att tömma Centralskolan och flytta eleverna till Brinellgymnasiets B-hus. Detta skall bli stans andra högstadieskola för 30 – 40 år framåt.

 

B-husetBrinell kan inte ge högstadieeleverna någon hemkänsla när all skolgård fattas. Dessutom finns inga salar för 250 högstadieelever eftersom gymnasieinriktningar som frisör, stylist, vård och omsorg samt individuellt program redan fyller huset. Var skall dessutom biblioteket få plats? Och personalrummen?

 

Läget gör också att det blir risk för mycket bilskjutsande. Ingen riskanalys har gjorts för elevernas skolväg. Att låta 13-åringar kryssa fram mellan rökande gymnasister på väg till slöjd eller matsal är en orimlig tanke. Och hur hemma kommer de att känna sig i cafeterian?

 

Antalet elever på gymnasiet fluktuerar en del men på sikt kan man inte veta hur det ändras. Om det ett år är 20 elever i en klass istället för 30 behöver de lika väl sitt klassrum. Gymnasiet måste ha livsluft.

 

För några år sedan rankades Brinell som Sveriges bästa gymnasieskola. Se till att den får chansen att fortsätta höra till toppen.

 

Och om Central blir kvar behöver inte B-huset rustas för 10 miljoner utan de pengarna kan användas till Central och Norråsa. Och då behöver inte heller klasserna på högstadiet bli större. Mindre klasser ger ju bättre resultat.

 

Så tänk om Bo Zander: Rädda Centralskolan!

 

Ann-Marie och Lars Hellström

Nässjö