Arbetsmarknaden är en marknad, där efterfrågan på produkten arbetskraft är alldeles för låg idag. Bara drygt 90 % av den utbjudna arbetskraften köps av arbetsköparna.

De negativa effekterna med marknaden på arbetskraft mildras något med a-kassa och i allt högre grad socialbidrag.

Så länge vi accepterar att arbetskraften är produkt på marknaden kommer arbetslöshet att fortsätta bryta ner människor.

Uno Kenstam, SAFE-medlem, Nässjö