Svar till ”Borgerlig”; Höglandsnytt okt. 2012

 

Likheten mellan mig och dem som begår civil olydnad är att vi öppet står för det vi gör och tar konsekvenserna därav.

Likheten mellan "Borgerlig" och skadegörare är att de agerar i mörkret och bakom anonymitetens slöja för att slippa ansvar.

Uno Kenstam, SAFE, Nässjö