Svar till Borgerlig SmT 16 maj 2012-05-16

 

Stabilitet i Europa låter bra. Drygt hälften av Europas länder ingår i EU-systemet. Europa är alltså större än EU.

 

Hur EU-systemet ska kunna stabilisera hela Europa är oklart. Idag verkar EU-systemet med EMU och euron mest skapa ekonomisk oreda, negativ tillväxt, ökade sociala klyftor och oklara ansvarsförhållanden.

 

Krisen med euron ger mäktiga EU-länder möjlighet att trycka på för mer överstatlighet och mindre med nationell demokrati. Det land som tjänar mest på EU-systemet och euron är Tyskland som härigenom får lägre kostnadsläge gentemot omvärlden och tjänar oerhört mycket på sin export. Att Tyskland kämpar för att behålla sitt övertag är givet. Andra länder – särskilt dessa länders medborgare - som ser att de förlorar tänker annorlunda idag.

 

EU försöker skapa stabilitet genom att mer och mer ta över penning- och valutapolitik för att också ta över finanspolitiken och skattepolitiken. Tar EU-systemet över skatte- och finanspolitiken så försvinner i praktiken det nationella självbestämmandet och EU-systemet blir en egen nation.

 

 

Uno Kenstam,

medlem i Folkrörelsen Nej till EU, Nässjö