Ännu högre trösklar

 

Den borgerliga regeringen driver frågan att välfärdssystemen inom sjuk- och arbetsmarknadsområdet skapar trösklar, som gör att medborgare inte kommer in på arbetsmarknaden.

Genom att försämra sjukförsäkring och a-kassa har många medborgare försvunnit ur dessa system. De får då hålla till godo med det yttersta skyddsnätet försörjningsstöd (socialbidrag).

Sålunda har den borgerliga regeringen skapat ännu högre trösklar för inträde på arbetsmarknaden.

Uno Kenstam, SAFE-medlem, Nässjö