Ett beklämmande hemlighetsmakeri.

 

Enligt den gamla visionen för 2014 ska Nässjö kommun vara en plats där ”det också ska finnas rum för en demokratisk process och plats för mänskliga möten”.

 

Så värst mycket plats för en demokratisk process verkar det dock inte vara när kommunen ska informera om sina planer på att lägga ner ett antal skolor i Nässjö kommun. Det gäller bl.a. Centralskolan och Hultetskolan.

 

När det var informationsmöte på Handskerydsskolan för några veckor sen fick Smålands-Tidningens utsände journalist inte vara med på mötet. Detsamma har gällt på övriga liknande skolmöten, såvida inte journalisten också har varit där i egenskap av förälder.

 

En större allmänhet och väljare i Nässjö kommun får på detta sätt inte möjlighet att ta del av vad som sägs på skolmötena. Man får inte veta hur diskussionen har gått mellan föräldrar och kommunledning när nedläggningar och ändrade upptagningsområden för skolorna kommit på tal.

 

Detta hemlighetsmakeri inför press och allmänhet är ett beklämmande agerande från kommunledningens sida. Varför är man så rädd för öppenhet?

 

Thomas Erixzon

SAFE-medlem, Nässjö