Svar till Miljöpartiet ”de blåa” i Nässjö

(Huber/Salander/Larsson Salander, SmT 31/12 2011)

 

Jag har i grunden haft en positiv inställning till Miljöpartiet ända sen det bildades och har röstat på Mp i samtliga riksdagsval mellan 1991 och 2006. Hade jag bott i en annan kommun än Nässjö så hade jag förmodligen engagerat mig politiskt i Miljöpartiet redan under 1980-talet.

 

Miljöpartiet förde in och betonade nya aspekter på politiken. Det var en reaktion på en stelbent och toppstyrd byråkrati i de andra riksdagspartierna, vilket tydligt hade visat i kärnkraftsomröstningen 1980. Man arbetade för en större demokrati i partiorganisationen, motverkade systemet med yrkespolitiker, hade en radikal syn på miljö- och fredsfrågor och var för en levande landsbygd och ett småskaligt samhälle. Det var sprunget samma jordmån som SAFE en gång växte fram i.

 

Men tyvärr har mycket av de nyskapande och radikala idéerna försvunnit med åren. Fredsfrågorna har tonats ner och partiet har stött de svenska trupperna Afghanistan. Man har inte kvar kravet på svenskt utträde ur EU, utan ställer sig nu bakom denna odemokratiska och storskaliga institution. Språkröret Gustav Fridolin har nyligen aviserat att Mp borde slopa kravet på kortare arbetstid. Detta är väl ett led i partiets vandring högerut och ett sätt att göra det möjligt att så småningom regera ihop med den borgerliga högerregeringen.

 

Här i länet är Miljöpartiet sedan många år fast förankrad i det borgerliga lägret. Man regerar ihop med borgarna både i Jönköpings kommun och i Jönköpings län. Allra längst till höger verkar dock miljöpartisterna i Nässjö ha gått. Här har man lagt en gemensam budget ihop med Moderaterna. Ett budgetförslag som om det genomförts skulle ha inneburit stora nedskärningar och privatiseringar – mycket av det som idag är kommunal verksamhet ville man sälja ut och 70 kommunala tjänster skulle bort. Allt är klassisk och renodlad högerpolitik!

 

Det hade varit mer intressant och spännande om Mp i Nässjö hade profilerat sig på en egen grön budget och tydligare lyft fram sitt partis särart. Det var ju bara fyra av tio vallöften ni nu fick med M/Mp-budgeten. Som oppositionsparti har man en ypperlig möjlighet att driva sina egna frågor; detta bör man utnyttja!

 

Men istället för två trädkramare så blev det två moderatkramare som valdes in för Mp i fullmäktige. Det var nog knappast vad många av dem som röstade på Mp i kommunalvalet hade förväntat sig. Men det är ändå bra att man har gett ett klart besked till väljarna – hamnar Nässjös miljöpartister i vågmästarställning efter nästa val så kommer man att välja Moderaterna som samarbetsparti.

 

Thomas Erixzon, SAFE-medlem, Nässjö.