RÄDDA CENTRALSKOLAN

 

Högstadieeleverna är värda en riktig skola. De känner sig hemma på Centralskolan. Idén är nu att flytta dem till B-husetBrinell. Det huset fungerar bra nu som en del av gymnasieskolan men kan inte i 30 – 40 år framåt fungera som en självständig skola för åk 7 – 9. Det går inte att få någon hemkänsla i en byggnad helt inklämd mellan högspänningsledning, gata, överfull parkeringsplats och en rökruta. Där finns ingen plats för raster utomhus.

 

Dessutom går vägen till E-huset på Brinell där högstadieeleverna bl a skall ha slöjd förbi ytterligare rökrutor liksom vägen till cafeteria och matsal. Och hur hemma kommer de att känna sig i den cafeterian och i matsalskön. Även på vägen till gympahallen kommer de att passera flera rökrutor.

 

Eftersom B-huset redan nu har många inriktningar som vård och omsorg, individuella program, frisörer och stylister och E-huset undervisning i estetiska ämnen för alla program finns heller inte plats att knö in ytterligare 250 mycket unga elever i dessa hus. Gymnasieskolan behöver sina lokaler även på sikt för att gymnasieeleverna ska få en bra arbetsmiljö.

 

Att nu bygga nya No-salar i B-huset verkar också bakvänt när just Central har relativt nyrenoverade No-salar. Och var finns plats för alla nya arbetsrum till den personal som flyttas med.

 

Den enda slutsatsen blir: Rädda Centralskolan!

 

Ann-Marie och Lars Hellström