Lägg inte ner Rehab i Nässjö!

 

Än en gång ska en stor del av verksamheten vid sjukhuset i Nässjö flyttas över till Eksjö. Så gott som hela Rehabavdelningen står nu på tur. Dagens rehabilitering i Nässjö har 56 vårdplatser. 180 personer är anställda på totalt 132 tjänster. Många arbetstillfällen riskerar att försvinna från Nässjö kommun!

 

En gång fanns ett rejält lasarett i Nässjö. Men det har bit för bit avlövats det mesta av sin verksamhet. På 70-talet försvann bl.a. BB, akutsjukvården och det mesta av administrationen, på 80-talet försvann ytterligare vårdplatser och arbetstillfällen.

 

I början 90-talet försvann bl.a. den polikliniska operationscentralen, sterilcentralen, bäddcentralen och centralförrådet. Några år senare strök flera avdelningar med i Nässjö; ett 60-tal arbetstillfällen försvann i kommunen. Det hjälpte inte att stora demonstrationer och fackeltåg mot denna nedläggning hölls.

 

Rehabvården för strokepatienter ska snart flyttas över till Eksjö. Men det räcker tydligen inte. Nu ska resten av Rehab i Nässjö också läggas ner. Detta påverkar även städ, vaktmästeri, allmänteknisk avdelning och lab i Nässjö. Även Nässjös lasarettskök riskerar att tas bort som en följd av nedläggningen av Rehab.

 

I Eksjö byggs det däremot för fulla hus vid sjukhusområdet. I Nässjö kommer fler och fler lokaler att lämnas tomma. Vad gör våra landstingspolitiker för att motverka denna utarmning av sjukvården i Nässjö? Vad gör de borgerliga och miljöpartiet, som nu har majoriteten i landstinget? Vad gör den socialdemokratiska oppositionen?

 

Vad gör kommunledningen i Nässjö – kommunalråden Bo Zander (S), Anders Karlsson (C) och Kjell Skålberg (Fp)?

 

Thomas Erixzon, SAFE, medlem, Nässjö.