Socialdemokraterna - Reinfeldts nya stödparti.

 

Socialdemokraterna har nu gjort upp med Reinfeldts högerregering om att ansluta Sverige till EU:s nya finanspakt. Detta är ett steg på väg mot att införa euron och EMU, som svenska folket 2003 röstade nej till med stor majoritet. Anslutningen till finanspakten sker dessutom i ett opinionsläge när över 80 % är emot att införa euron som valuta i Sverige.

 

Socialdemokraternas förre partiledare Håkan Juholt sa däremot klart och tydligt nej till att Sverige skulle gå med i den nya finanspakten. Han menade att detta var att ansluta Sverige till euron bakvägen, och därmed ett svek mot folkomröstningen om EMU. Heder åt honom för detta!

 

Men Stefan Löfven hade knappt hunnit bli ny partiledare för socialdemokraterna förrän partiet gjorde helt om och nu ställer upp på att Sverige ska ansluta sig. Det är dock i högsta grad osäkert om de villkor som socialdemokraterna ställer för att gå med på pakten är tillgodosedda i de föreslagna avtalstexterna. De är nämligen hemligstämplade av EU!

 

Enligt vad som har läckt ut måste man ställa upp på de nya ekonomiska reglerna för att kunna få delta i paktens toppmöten. Det finns heller inga rättsligt bindande garantier för fackliga rättigheter, endast en allmänt hållen inledande text.

  

I finanspakten får EU:s kommission och domstol stor makt över den ekonomiska politiken. I skuggan av krisen tar byråkrater, jurister och tjänstemän över uppgifter från de folkvalda församlingarna och därmed minskar inflytandet från väljarna. Demokratin urholkas alltmer inom EU:s länder. 

 

EU:s finanspakt kommer att binda de anslutna länderna till en ensidig ekonomisk nedskärningspolitik som riskerar att förstärka den ekonomiska nedgången och massarbetslösheten. Pakten blir till skada för folken i EU:s länder. Den kommer att leda till stora nedskärningar och försämringar av välfärden runt om i Europa.

 

Socialdemokraterna och deras nye partiledare har med sin kovändning i frågan markerat att man nu ställer upp som nytt stödparti åt Reinfeldts minoritetsregering. Den moderate statsministern är självfallet mycket nöjd med detta. Man är mer än nöjd på landets borgerliga ledarsidor och bland de borgerligt inriktade kommentatorerna i press, radio och TV. Folkpartiets Jan Björklund är alldeles lyrisk; en S-ledare som är för anslutning till EU:s finanspakt och dessutom för mer kärnkraft - en sådan kan man ju samarbeta med.

 

Det blev tydligen väldigt, väldigt bråttom med att kuppa bort Håkan Juholt från den socialdemokratiska partiledarposten, så att Reinfeldt kunde få majoritet i riksdagen för att snabbt få med Sverige i finanspakten - över huvudet på svenska folket...

 

 

Thomas Erixzon, Nej till EU, Nässjö