Nä nu hjärnvägars

 

Nässjö kommunfullmäktige har antagit en ny ”vision” för kommunen år 2030. Den ersätter den gamla för 2014, där kommunen bl.a. ska ”vara en naturlig tummelplats” osv

 

”Vision 2030” – i sin helhet – lyder som följer:

 

”Nu hjärnvägars! Med glädje och fiffighet vässar vi Smålands höjdpunkt. Nässjö 2030 – världens rum för människor och möten.”

 

Denna ”vision” är ju ingenting annat än kvalificerat snömos! Detta ska alltså föreställa slutresultatet av bl.a. ett flertal ”idékaféer” med invånare i kommunen och med fullmäktiges ledamöter. Dessa möten har måhända varit trevliga och intressanta – men borde rimligtvis ha kunnat utmynna i något mer substantiellt.

 

Visserligen antogs även ett antal strategiområden för att uppnå ”visionen”. Dessa var: attraktivitet, kommunikationer, näringsliv och kompetens, samt välfärd. Vackra ord, men inte heller här finns mycket av substans.

 

Som åhörare i fullmäktigesalen var det med stigande förvåning som man kunde höra den ene talaren efter den andra från olika partier uttala sina lyriska omdömen om denna ”vision”.

 

Den enda riktigt allvarliga invändningen kom från Miljöpartiets Karin Larsson Salander. Hon var visserligen också för ”visionen”, men ville ha med ordet ”demokratiska” i texten.

 

Detta med anledning av den senaste veckans möten om kommunens skolorganisation, där lokalpressen inte fick närvara på kommunens informationsmöte i Handskerydskolan. Hon tyckte – med all rätt – att detta hemlighetsmakeri inte var ett särskilt demokratiskt agerande från kommunledningens sida.

 

Karin Larsson Salander begärde omröstning på sitt förslag, men blev med råge nedröstad. Det var bara de två miljöpartisterna som vill lägga till ”demokratiska” i ”Vision 2030”…

 

Ridå!!!

 

Thomas Erixzon

SAFE-medlem