Frågor till BU den 3 oktober 2013 angående slöjdsalar

för årskurs 7 - 9

 

Centralskolan har en nyrenoverad trä- och metallslöjdsal i nära anslutning till likaledes bra textilslöjdsal. Precis enligt kursplanens krav. Nu skall för miljonbelopp en ny trä- och metallsal skapas på Träcentrum. Träcentrum som redan är fyllt av sina egna elever. Numera även elever som studerar svenska för invandrare. Egentligen skulle sedan textilslöjden vara i det 200 m bort belägna E-huset som just nu är stängt på grund av att personal drabbats av astma.

 

Den tänkta lokalen för slöjd i Träcentrum är inte tom. Där finns rörmokeri för byggarna och lokaler för järnvägsutbildningen. En industrirobot för ämnet automation. Golvet är en betongplatta som måste få en mjuk yta. Att installera spånsug är en stor investering. På ritningen för ombyggnad är ytorna helt feldisponerade. Entré, kapphall, sal för svets- och metall innan man kommer in till slöjdsalen. Entrén ligger på Träcentrums baksida. Toalett och handfat saknas. En stor omkastning och krympning planeras enligt ert förslag för lokaler för Träcentrums övriga utbildningar, både för gymnasiet och högskolan, där miljonbelopp redan lagts ner för att göra dem lämpliga för deras nuvarande ändamål. Det är trångt redan som det nu är. Vad kommer allt detta att kosta?

 

Enligt kursplanen i slöjd är numera metall, textil och trä ett gemensamt ämnet, slöjd. Hur kan det lösas på Brinell när nu textil och trä- och metall kommer så långt ifrån varann? Skolinspektionen berömde vid sitt besök hur det nu fungerar på Central. Vad kommer skolinspektionen att säga om er nya lösning på Brinell?

 

Hur skall slöjdläraren kunna hålla kontakt med sina högstadielärarkollegor? Kan han/hon vara klassföreståndare? De spontana mötena vid fikat försvinner.

 

Hur långa raster behövs för att elever t ex vintertid ska hinna ta sig de 500 meterna från B-huset till Träcentrums baksida?

 

Ett uppskattat profilval på Central (80 min/vecka) är ämnet ”skapande verkstad” där bild musik och slöjd samverkar? Hur ska detta kunna ske på Brinell där ämnena nu får lokaler så långt ifrån varann.

 

Journalisten Maciej Zaremba har skrivit flera mycket uppmärksammade reportage i DN där han påvisar hur de professionell t ex poliser, lärare och läkare har allt mindre inflytande på sin arbetssituation. Ge de professionella tillbaka sin roll har han skrivit och fått mycket stöd för den tanken av t ex polisens, lärarnas och läkarnas fackföreningar.

 

Hur anser ni att ni fullgjort detta professionens medinflytande när det t ex gäller slöjdlärarnas inflytande över en eventuell framtida arbetssituation på Brinell?

 

Kommer 500 miljoner att räcka till att genomföra skolutredningens förslag?

 

Har du själv besökt slöjdsalarna på Central? Har du besökt den tilltänkta lokalen på Träcentrum? Har du besökt övriga ”tomma lokaler” på Brinell?

 

Vad är det för fel på Central?

 

Ann-Marie och Lars Hellström