Motion till Nässjö kommunfullmäktige

 

 

Bevarandet av Pilaboparken

 - en kommunal angelägenhet.

 

I östra utkanten av Anneberg finns Pilaboparken, som började anläggas 1922 genom ett arrendeavtal mellan FFHF (Folkets Hus Fonds Förening) och arrendatorn av Stora Knapparp. Från början hette parken Annebergs Folkets Park men ändrade namn till Pilaboparken 1966.

 

Detta och mycket mer om Pilaboparkens och Annebergs historia finns att läsa i skriften “Pilaboparken - historiken och byggnaderna i parken” från 2012. Skriften utarbetades av ett antal kulturintresserade Annebergsbor, med anknytning till Pilaboparken, under ledning av Laila Nilsson och Lars-Göran Giss.

 

Nässjö kommuns kulturpris 2011 tilldelades Lars-Göran Giss för engagerat arbete med upprustning av Pilaboparken.

 

Enligt Länsstyrelsen är Pilaboparken den folkpark i Jönköpings län som bäst lyckats bevara sin ursprungliga karaktär och miljö. I Pilaboparken finns bl.a. teaterbyggnad, dansrotunda, kaffestuga, paviljong, utedass, lotterikiosker - allt inramat av en vacker natur.

 

Nässjö kommuns anslag till Pilaboparken ligger extremt lågt i förhållande till i stort sett alla andra kommuners anslagsnivå till parker, även med hänsyn till parkens storlek.

 

SAFE föreslår:

Att bevarandet av Pilaboparken betraktas som en prioriterad kommunal angelägenhet.

Att Nässjö kommuns anslag till Pilaboparken väsentligt ökar så att bevarandet säkerställs.

 

 

Nässjö den 9 september 2013

 

Anders Hansen, SAFE