Nässjö 4 mars 2013 – dagen efter VM-guldet

Hej!

Vi skriver till er eftersom ni är ledare för de stora majoritetspartierna.

Tack för att ni var med och lyssnade vid demonstrationen.

Hoppas ni också är ute och lyssnar på de olika skolorna.

Ni får då se hur fina lokaler de har på Central: Tre fräscha no-salar med tillhörande förberedelserum, fina rum för musik och hemkunskap, helt nya slöjdsalar utöver vanliga klassrum. Dessutom trivsamma uppehållsrum för eleverna och bra personalrum. Och vilken plats alla elevskåp tar. Detta kan inte Brinell matcha. Ännu mindre nu när det står klart att det inte heller nästa läsår blir någon elevminskning på Brinell. Redan nu har ju Brinell fler elever än skolan är byggd för och år 2016 börjar elevkullarna på gymnasienivå växa igen.

Hultetskolan kan också visa hur väl den fyller sin funktion för de aktuella årskurserna. Många stöter på oss på stan och ber oss agera för Hultetskolan eftersom många unga familjer finns i området. En regel för skolors placering bör ju vara att de ska ligga där barnen bor så att de får kort väg till skolan och så att de kan umgås med sina skolkamrater även på fritiden.

Runnerydsskolan är i akut behov av renovering men vi har inte träffat någon som tycker det är en bra idé med en jätteskola. För integrationens del är det bättre om nyanlända erbjudas bostäder i andra delar av stan för att undgå segregation. 

Norråsaskolan behöver som ni vet också renoveras.

Osv.

Hoppas att era besök i de olika skolorna får er att inse att den så kallade ”helhetslösningen” måste omprövas. Miljonerna kan göra mycket större nytta om de används på olika håll och inte på några jätteprojekt som ingen vill ha.

Den bitterhet och besvikelse som nu finns bland elever, föräldrar och personal på de olika skolorna skulle då kunna förbytas till framtidstro.

Hoppas ni vill ta er tid att besöka skolorna och prata med elever och personal. Själva är vi efter 33 års tjänst på Central, Komvux och Brinell respektive bara Brinell fortfarande starkt engagerade för att Nässjö även under åtminstone de närmaste 33 åren ska ha skolor där elever och personal trivs och utvecklas.

Hälsningar

Ann-Marie och Lars Hellström