Brinellskolan årskurs 7 – 12 ?

 

Trots intensivt motstånd från elever, föräldrar, personal och andra i kommunen beslöt kommunfullmäktige att lägga ner flera mycket bra skolor. Bland annat skulle Centralskolan läggas ner och motsvarande antal elever flyttas till Brinellgymnasiet som redan nu har fler elever än det är byggt för. När nu dessutom friskolorna i JB-koncernen läggs ner efter vårterminen har Brinell fått ännu fler ansökningar inför höstterminen 2013. Det kommer att bli mycket trångt i lokalerna. Hur skall t ex alla få plats i matsal och idrottshallar?

 

Högstadieeleverna kommer att vara spridda i samtliga hus på Brinell och dessutom på Träcentrum som redan är fyllt av sina egna elever. Även skolgården blir gemensam.

 

Ett av husen på Brinell, det så kallade E-huset, har nu stängts efter att fem ur personalen och åtta elever fått astma eller andra problem i det huset. Trots en tidigare genomförd renovering (2008/2009) har man inte lyckats klara de allergiproblem som varit kända i många år. Nu ska tekniska servicekontoret försöka rädda huset kanske med hjälp av utomstående konsulter.

 

I stället för att backa från ett dåligt skolbeslut vill nu majoriteten i Barn- och utbildningsnämnden dessutom anslå 800 000 kronor till en ny typ av rektorstjänst. Den rektorn ska ha en samordnande funktion mellan högstadie- och gymnasieverksamheterna på Brinell. Motiveringen till denna tjänst är att skapa positiv utveckling och god grannsämja så att elever i alla åldrar känner trygghet. Enligt förslaget ska tjänsten finnas under uppbyggnadsskedet, c:a 1-2 år. Mycket ska man höra innan öronen ramlar av en!

 

Nej, kasta nu inte bort mer pengar på att förstöra Brinell utan riv i stället upp det beslut ni tagit om skolnedläggningar i kommunen! Än finns tid att backa.

 

Ann-Marie och Lars Hellström
Under 33 år lärare på Brinell/Central