Tänk en gång till

 

När skolutredningen presenterades i höstas sa Anders Karlsson (C) att den var en helhetslösning med endast små möjligheter till förändring. Trots det skickades utredningen på remiss. Någon månad senare hade hundratals personer formulerat 47 remissvar och dessutom hade över 3000 personer genom sina namnunderskrifter krävt en folkomröstning: ”Rädda Centralskolan”.

 

I det kravet låg en önskan om en omprövning av hela utredningen. Några timmar efter att de insamlade namnen lämnats över till kommunfullmäktige den 31 januari lade dock kommunledningen locket på. Samfällt gick ledarna för V, S, C, FP och M fram och sa: ”Det blir ingen folkomröstning”.

 

Dessa partier har 41 folkvalda i fullmäktige. Det krävs att 38 av dessa håller med sina ledare för att folkomröstningen skall stoppas. Att kommunledningen dessutom samtidigt bokstavligt talat kastade remissvaren i papperskorgen är ju väl magstarkt och ett hån mot många människors engagemang. Det är orimligt att ett så genomgripande beslut tvingas igenom trots att elever, föräldrar, personal och andra engagerade genom sina remissvar protesterat och krävt förändringar.

 

Beslutet om skolorganisationen kommer att forma vår kommun för de närmaste 50 åren. Det får inte bli en prestigefråga där eleverna kommer i kläm.

 

Ann-Marie och Lars Hellström

Bo Lindomborg