Än finns tid för samtal i skolfrågan

 

Än kan berörda parter hinna talas vid. Skolutredningen genomfördes i hemlighet så att alla stod inför fullbordat faktum när den väl presenterades. Men elever, föräldrar och personal måste ju också få lov att komma till tals. Speciellt som det finns fler tuvor på vägen än vad utredarna tänkt sig. Målet måste ju vara att elever och personal ska må bra för att det ska bli en bra skola. 

 

Efter beslutet om skolutredningen den 21 mars i år har inga ytterligare ekonomiska beräkningar gjorts trots att beslutet i kommunfullmäktiga krävde det. ”Vad det kostar får vi se när anbuden kommer”.

 

Genom ett skickligt arbete har schemaläggaren på Brinell lyckats få in alla elever i salar enligt artikel i SmD. Förutsättningen är dock att det hus och de salar som nu är stängda på grund av allergi- och astmabesvär kan saneras.  Men det räcker inte att det finns plats. Världsrekordet i antal personer som får plats i en VW Golf är 30 personer. Men att de får plats i Golfen betyder ju inte att det går bra att köra vidare.

 

I dag har Central 30 elever och Norråsa 25 elever fler än vad skolutredningen räknade med så kanske 300 högstadieelever kommer att behöva gå på Brinell till hösten. Brinell har i dag 1271 elever. Redan det är fler än vad skolan är byggd för. Kommer ens ventilationen att klara denna trängsel? Man börjar med att anställa en konsult från Blekinge som skall göra matutdelningen effektivare.

 

Kommer 13-åringarna att trivas med kö och matplatser bland de mycket äldre eleverna? Det är långa köer och mycket trångt redan nu. Och hur blir det med ombytet och lektionerna i idrott? Att gå på högstadiet har sin tid. Att på gymnasiet sin.

 

Förr var skolor som Central och Norråsa de ståtligaste byggnaderna i stan. Nu talar man om att komplettera Brinell med baracker.

 

Ledande politiker avgår. Ledande tjänstemän kan när de vill sluta och flytta. Men kvar finns elever, föräldrar och personal som får leva med dessa försämringar i sin skolmiljö 30 - 40 år framåt. Borde då inte några i fullmäktiges majoritet kunna tänka om? Jo, det finns faktiskt tecken på att det börjar växa fram en oro hos majoriteten att beslutet fattades utan att alla fakta fanns på bordet.

 

Än finns tid.

 

Bodil och Bo Lindomborg

Ann-Marie och Lars Hellström

Nässjö