Verklighet eller prestige - om skolan i Nässjö

 

Skolutredningens förslag röstades igenom i fullmäktige i mars. Flisby, Hultet och Central skall läggas ned. Skolor där elever och personal trivs. Skolor som får beröm av skolinspektionen. Om man frågar varför de skall läggas ned blir svaret: ”Nu genomför vi fattade beslut.”

 

För att få plats med 250 högstadieelever på redan överfulla Brinell skall varje fri yta förvandlas till klassrum. Skoldagen förlängs med en timme till 16.20. Var ska eleverna sitta med sin bärbara dator på håltimmarna? Bjuder skolan på mellanmål? Hur skall skolbussar planeras? Hur mycket bilskjutsande blir det? Vart tar elevernas fritid vägen?

 

I E-huset på Brinell som stängdes av skyddsombudet i våras har man nu konstaterat mögel. Svårt och dyrt att sanera. Två salar i A-huset misstänks också vara skadade av mögel. Skyddsombudet vill stänga även dessa.

 

Centralskolan har en nyrenoverad trä- och metallslöjdsal i nära anslutning till likaledes bra textilslöjdsal. Precis enligt läroplanens krav. Nu skall för miljonbelopp en ny trä- och metallsal skapas på Träcentrum. Träcentrum som redan är fyllt av sina egna elever. Numera även elever som studerar svenska för invandrare. Egentligen skulle sedan textilslöjden vara i det 200 m bort belägna E-huset, mögelhuset. Hur blir det med det nu?

 

I Brinells redan fulla idrottshallar skall ytterligare 16 lektioner per vecka pressas in. Hur ska det gå till och hur blir det med omklädningsmöjligheterna? Hur kommer köbildning och matutdelning att fungera i en underdimensionerad matsal?

 

Var skall högstadiets biblioteksböcker placeras när gymnasiebiblioteket redan är fullt? Och hur skall musikundervisningen lösas?

 

Brinells högstadium kommer att vara utplacerat i fem olika, vitt spridda hus på Brinellgymnasiet och Träcentrum. Ingen egen skolgård eller uppehållsrum. Ingen hemkänsla. Var finns då tryggheten för 13-åringarna? Hur blir det med högstadielärarnas tillsynsansvar?

 

Är inte skolutredningens förslag en enda tokig nödlösning som nu skall genomföras för prestigens skull. Någon fick en gång en lysande idé och beslut fattades utan att man insåg vidden av den katastrof det skulle bli för elever, föräldrar och personal. Nu mår alla dåligt.

 

När nu verkligheten i form av mångmiljonkostnader - är det en halv miljard!? - kommer i dagen kan då politikerna svälja prestigen och tänka om. Vad säger du Anci Magnusson, vårt nya kommunalråd, är det inte dags att säga STOPP!

 

Ann-Marie och Lars Hellström

Under 33 år lärare på Brinell/Central