Säg stopp – riv opp

 

Politikerna är värda en eloge för att de tänkt om i äldrefrågan. Vi hoppas de också vill tänka om i skolfrågan när nu nya hinder dyker upp.

 

Nässjö kommun har deklarerat att 2012 - 2013 är medarbetaråret. Ändå kan kommunalråden direkt förklara att när facken på Central och Brinell (se SmD 11/12) protester mot flytten av högstadieelever till Brinell bl a på grund av platsbrist så spelar den protesten ingen som helst roll. Medinflytande? Men kanske har kommunalråden redan tänkt om?

 

När nu E-huset på Brinell inte kan användas på grund av svartmögel och höga  halter av radioaktivitet (mer än tre gånger så stora som gränsvärdet) så försöker man nu göra en snabb lösning. Det får bli paviljonger. Även för idrottens omklädningsbehov? Men tillfälliga paviljonger i kommunala sammanhang vet vi ofta blir permanenta. Den stora dyra förändringen blir sedan att vid lackeringsverkstaden på Träcentrum lägga ett extra våningsplan. Där tänker man sig kunna skapa sex salar för högstadiets och gymnasiets behov. Salar som kommer att sakna bra ljusinsläpp och som kommer att ligga långt från resten av högstadielokalerna. Ingen tanke på konsekvenserna för personal och elever. Ingen tanke på pedagogiken när högstadieeleverna som behöver en egen skola med egen skolgård kommer att spridas över hela Brinell-Träcentrumområdet. Vem sade ordet arbetsmiljö? Vem gör de ekonomiska kalkylerna (allt detta ryms inte i skolutredningen) på kort och lång sikt?

 

Varför detta ekonomiska slöseri som binder Brinell till att betala dyra hyror på Träcentrum för väldigt många år framöver? Redan idag betalar Brinell mer per kvm för sina lokaler på Träcentrum än vad skolan betalar för de nybyggda delarna på Brinell. Centralskolan finns ju där redan som ett bra och billigare alternativ och ligger dessutom bättre till i stan.

 

Planera om! Tänk igenom situationen, prata med de berörda och ompröva hela skolutredningen. Var rädd om våra ungdomar! Var rädd om skolans medarbetare! Slösa inte med våra skattekronor!

 

Nässjö skall dra fördel av sin litenhet och ge eleverna närhet till sina skolor oavsett stadium.

 

 

Bodil och Bo Lindomborg

Berit och Anders Rosén

Ann-Marie och Lars Hellström