Fundera på skolan ett halvår till!

 

Diskussionen om skolutredningen i Nässjö verkar ha bytt fokus från skolan till att just nu handla om ett demokratiproblem.

 

Demokrati innebär bland annat att medborgarna kan vara välinformerade före beslut och få svar på sina frågor. Viktigt är också att i diskussionen visa respekt för andras seriösa intresse i frågan, även om man inte håller med deras ställningstagande.

 

Skolutredningen lades fram utan alternativ. Den var i praktiken inte ett förslag, utan har i stort visat sig vara ett slutbud. Viljan att lyssna har varit liten, även om en del mindre förbättringar har gjorts i sak efter remissomgången. Den övervägande känslan är, att det första förslaget i stort också var det slutgiltiga beslutet oberoende av vad kommuninvånarna tyckt och efterlyst, när de väl informerats.

 

Otrevlig är också den ”härskarteknik” man använde sig av (som jag hörde den på februaris BU-nämndssammanträde), genom att framställa meningsmotståndare som oansvariga eller oseriösa: ”Vi som vill ta ansvar diskuterar inte längre, utan bestämmer oss NU” (dvs utan att bry sig om alla synpunkter från andra än den egna kretsen). Alla i nämnden är självklart intresserade av att få till en så bra skola som möjligt - annars skulle de inte sagt ja till att sitta där - och förtjänar respekt i debatten.

 

Mest saknas det underlag för att besluta. Låt mig ta ekonomin: Detta förslag medför stora kostnader för investeringar och påföljande utgifter för räntor (skolutredningens investeringar skulle i framtiden innebära ungefär 17 miljoner per år i ökade omkostnader, m m). Även andra ekonomiska problem finns, som att BU-nämnden har ett sparbeting på 12 miljoner de närmaste 3 år åren, kommunen får 10-15 miljoner mindre än beräknat i skatteutjämning i år. Kostnaderna för de byggnader man tänker lämna rör egentligen inte BU-nämndens budget direkt, men den totala ekonomin för kommunen, som beslutar om denna budgets storlek.

 

Allt detta utreds i efterhand. Ärendet kan därför knappast anses ordentligt berett i kommunallagens mening. Men kommunledningen chansar kanske på att ingen kommer att överklaga ett kommande beslut i fullmäktige de 21 mars.

 

Förslag: Visa att det inte alls är några ”betongpolitiker” som sitter vid makten! Ta chansen att göra allt i rätt ordning.

 

De ekonomiska konsekvenserna ska ju ändå utredas till i september. Återremittera hela frågan. Se till att allt som saknas för att kunna fatta beslut också utreds till dess. Skolbyggnader kan brukas i över 100 år, så ett halvårs förskjutning är inte så långt jämfört med de kvaliteter i beslutet det skulle medföra!

 

Kalla det kompletteringar, förbättringar eller vad som helst, om det känns skämmigt att skjuta på beslutet.

 

 

Wille Brüggemann, Safe-medlem