Chefstjänstemän ska inte ta politisk ställning i folkomröstningsfrågan!

 

Inför kommunstyrelsens behandling om begäran om folkomröstning om Centralskolan presenteras en skrivelse, undertecknad av två chefstjänstemän i Nässjö kommun, Jan Sundman och Cecilia Gerhardsson.

 

Utöver att beskriva det formella och rättsliga läget inför en kommunal folkomröstning så innehåller skrivelsen en del politiska omdömen om både skolutredningen och om de olika partiernas valkampanjer i kommunvalet 2010.

 

Det står bl.a. i slutklämmen att för de partier som nu vill lägga ner Centralskolan var "grundskolan och dess bristfälliga resultat en viktig valfråga". Detta tas sedan av Sundman och Gerhardsson som ett mandat för dessa partier att driva igenom skolutredningens förslag, inklusive nedläggningen av Centralskolan.

 

Detta är inget annat än ett politiskt ställningstagande från de båda chefstjänstemännens sida. Dels så hade nog inget parti (möjligen med undantag av moderaterna) en nedläggning av Centralskolan i Nässjö som valfråga 2010. Dels så hade även de partier som nu är kritiska till skolutredningens förslag skolor och utbildning som viktiga inslag i sina valkampanjer!

 

Sundman och Gerhardsson borde hålla sig politiskt neutrala angående begäran om folkomröstning om Centralskolan. Deras uppgift ska vara att beskriva det rättsliga läget; som t.ex. att tillräckligt antal underskrifter samlats in för att frågan ska behandlas i fullmäktige.

 

De politiska ställningstagandena är det politikerna som ska stå för - i detta fall Zander, Karlgren, m.fl. Det är politikerna - inte chefstjänstemännen - som är folkvalda och som ska stå för de politiska åsikterna och besluten!

 

Thomas Erixzon

SAFE-medlem, Nässjö.