Högerns skattesänkningar är inte gratis!

 

Högerregeringens skattesänkningar på omkring 100 miljarder är inte gratis – det är alltid någon annan som får betala.

 

Barn och ungdomar som får sämre skolmiljö, nedlagda skolor och fler elever i varje klass.  Med färre lärare per elev är det inte undra på att skolresultaten i Sverige drastiskt har försämrats de senaste åren. Ungdomar slås ut innan de ens har kommit ut i yrkeslivet.

 

Mindre statliga resurser till kommuner och landsting har lett till sämre äldreomsorg där personaltätheten har minskat. Man har drastiskt ökat priser och hyror inom omsorgen, inte minst här i Nässjö. Ett exempel: den pensionär som vill ha hemhandling av mat fick tidigare betala 12 kronor för detta per gång – nu har kommunen höjt summan till nästan 80 kronor!

 

Runt om i landet protesteras det mot nedlagda sjukhus och sämre vård.  

 

Orsaken till att många av landets kommuner och landsting har stora ekonomiska problem är framför allt att statsbidragen till kommunerna är för låga och otillräckliga. De har inte stigit i takt med att kommunernas och landstingens kostnader har ökat.

 

På så sätt tvingas kommuner och landsting till ständiga nedskärningar. Kommun- och landstingspolitiker får skulden, men det yttersta ansvaret finns alltså högre upp.

 

Hade högerregeringen gett kommuner och landsting nödvändiga resurser istället för att sänka skatten med ca 100 miljarder hade man haft en helt annan ekonomisk situation nu.

 

I högerlandet Sverige har sjuka och arbetslösa drabbats allra värst. Det har blivit sämre sjukförsäkring och utförsäkringar av långtidssjuka. Får man cancer och inte kan jobba längre blir man minsann av med sitt ”jobbskatteavdrag”. Allt enligt högerns synsätt – man har sig själv att skylla om man blir sjuk!

 

De arbetslöse har fått sämre a-kassa. När man blivit utförsäkrad är det så dags för ”Fas 3” – arbete åt någon ”entreprenör” som får betalt med ca 5000 i månaden för varje anställd. Vägen är öppen för missbruk av oseriösa företag.

 

Klyftorna i Sverige ökar idag mer än någon annanstans i OECD-området (en  grupp industriländer där Sverige ingår). 

 

Tala om en cynisk och människofientlig regeringspolitik!

 

Thomas Erixzon

SAFE-medlem, Nässjö