Besluta först, sen får vi se vad det kostar...

 

I beslutsförslaget av skolorganisationen som lämnas till Nässjös Barn- och utbildningsnämnd den 20 februari står att läsa under punkt 32:

 

"Barn- och utbildningsnämnden och tekniska servicenämnden får i uppdrag att tillsammans kostnadsberäkna konsekvenserna av besluten under hela perioden 2013-2017. Uppdraget redovisas till budgetkommittén före september månad 2013."

 

Det finns alltså inga ordentliga kostnadskalkyler idag på vad de stora förändringarna inom Nässjös skolor kommer att kosta. Beslut om skolorganisationen ska tas av BU-nämnden den 20 februari, i fullmäktige den 21 mars - men vad det hela kostar får vi en beräkning på först i september!

 

Besluta först, ta reda på kostnaderna efteråt, är tydligen Zanders, Karlgrens med fleras nya melodi. Tala om att köpa grisen i säcken!

 

Lägg det nuvarande beslutsförslaget om skolorna på den plats där det bäst hör hemma - i papperskorgen!

 

Thomas Erixzon,

SAFE-medlem