Ett dåligt underbyggt skolbeslut

 

Nässjö fullmäktige tog i våras ett beslut om att kraftigt göra om skolorganisationen i kommunen. Beslutet togs med stor majoritet, 41 ledamöter mot 15. Detta betyder dock inte att det är ett bra och väl underbyggt beslut.

 

Tvärtom så har den utredning som ledde fram till beslutet stora brister. Den behandlar inte alls hur Brinellgymnasiet påverkas av att ett helt högstadium flyttar dit och tar över en hel del av gymnasiets lokaler. Den tar inte upp vad som ska hända med Centralskolan när skolverksamheten upphör 2014 – skolan är ju fortfarande i kommunens ägo och håller god standard.

 

Det visar sig nu att högstadieeleverna inte får plats i Brinellskolans B-hus, där introduktionsprogrammet, omvårdnadsprogrammet och hantverksprogrammen frisör samt stylist nu bedrivs. Man blir tvungen att ha högstadieelever även i andra lokaler och kanske också borta i Träcentrum. Ett problem är också att gymnasiets E-hus har fått stängas p.g.a. miljöproblem.

 

Beslutet om ny skolorganisation togs dessutom utan att de totala kostnaderna var redovisade. Uppdrag har sedan gått till ett flertal nämnder och förvaltningar att räkna på vad olika aspekter av förändringarna kommer att kosta. Miljö- och Byggnadsnämnden har t.ex. tillsammans med Tekniska servicenämnden fått i uppdrag att redovisa vad det behövs för ändringar på vägar och cykelbanor när många elever får helt andra skolvägar.

 

De ekonomiska kalkylerna i utredningen var rätt summariskt gjorda inom Barn- och Utbildningsförvaltningen. Först i september ska man enligt fullmäktiges beslut redovisa en mer genomarbetad beräkning, nu gjord tillsammans med Tekniska förvaltningen, som ju står som fastighetsägare. Först ett rejält beslut, sen får man ta reda på vad det kostar…

 

Det är väl mot denna bakgrund som de partier som stod bakom skolbeslutet nu börjar bli något överspända, av senaste tidens debatt på Barn- och Utbildningsnämnden och på SmT:s insändarsida att döma…

 

Sista ordet lär nog inte vara sagt om skolorganisationen i Nässjö kommun.  Tvärtom kan framtiden bli mycket besvärlig för de partier – socialdemokrater, moderater, folkpartister, centerpartister och vänsterpartister – som trots en massiv folkopinion och en lång rad kritiska remissyttranden röstade igenom den s.k. ”Framtidens grundskola” på fullmäktigemötet i mars!

 

Thomas Erixzon

SAFE-medlem