Hej.

Här kommer svar på en fråga om storlek på skolklasser.

 

Med vänlig hälsning

Anders Hansen, SAFE

 

Hej Helen.

SAFE anser att det snarast behöver satsas 5 miljoner till ökat antal lärare med 12 tjänster, med prioritering av de första årskurserna.

 

För att kunna minska storleken på klasserna måste det även finnas tillräckligt med undervisningslokaler. Vi vill organisera upptagningsområdena för F-6 - elever så att det är god balans mellan olika bostadsområden och eleverna väg till skolan. Det uppnås bäst genom fyra likvärdiga skolområden i Nässjö tätort enligt följande beskrivning.

 

Nyhem/Hultet.

SAFE vill behålla Hultetskolan som F-6 - skola. Dessa lokaler fungerar bra för en varierande undervisningen och ligger i ett område där barnantalet kommer att öka. Vidare vill SAFE bygga ut Nyhemsskolan till tvåparallellig F-6 - skola och öka upptagningsområdet något mot Runnerydsskolan. Det ger säkra skolvägar och ökad integration. Totalt blir Nyhem/Hultet om några år med dessa förutsättningar ett skolområde med c:a 450 elever.

 

Runneryd.

SAFE anser att om- och tillbyggnaden av Runnerydsskolan behöver göras snarast möjligt, vilket kommer att ge ett lyft för skolområdet. Undervisningen har under flera år bedrivits i alltför trånga lokaler med undermålig standard. Men istället för ett kraftigt ökat upptagningsområde för c:a 620 elever görs det något mindre mot Nyhemsskolan med c:a 490 elever.

 

Handskeryd.

Handskerydsskolan har väl utformade undervisningslokaler, har idag c:a 330 elever och skolan är nästan fullbelagd. SAFE anser att en utveckling av skolans utemiljö har högst prioritet.

 

Åker.

Åkersskolan har idag hela 430 elever och inom upptagningsområdet ökar elevantalet. SAFE anser att skolans undervisningslokaler snarast behöver utökas med 3-4 klassrum och att standarden på grundsärskolans lokaler behöver förbättras.

 

Med vänlig hälsning

Anders Hansen, SAFE