Släpp prestigen!

 

Majoritetens partiledare och skolkontorets ledning föreslår nu att en del av högstadiet förläggs till Träcentrum. Där skulle då trettonåringar blandas med högskolestudenter och vuxna konferensdeltagare. Resten av högstadiet på Brinell sprids sedan i ytterligare tre hus inom det stora Brinell-Träcentrumkomplexet. Avståndet från B-husetBrinell till Träcentrum är cirka 500 meter vilket lär bli ett stressmoment för både elever och personal. Förflyttningen skall ske i ur och skur.

 

Vi gör en parallell för skolkontoret. Kommunledningen gläds åt att skolkontorets personal fått nytt schema. Så här kan en dag se ut:

1.     Ankomst stadshuset. Promenad till Allianskyrkan för en timmes musiklektion.

2.     Åter i stadshuset för att journalisterna ska hålla en timmes hårt förhör.

3.     Promenad till järnvägsstationen för en timmes idrott. Inte plats i träningssalen utan passet genomförs bland väntande tågresenärer.

4.     Åter till stadshuset med idrottskläderna, därefter mat i Parkgården. Mycket lång kö. Äldre tränger sig före. Svårt hitta sittplats. Får kasta i sig maten.

5.     En timmes arbete i stadshuset med att på engelska skriva information om Nässjös skolor.

6.     Promenad till ICA Kvantum för en timmes träslöjd. Ingång från baksidan eftersom ledningen inte vill att kundingången används.

7.     Ytterligare en timme i stadshuset med koll av ekonomiska kalkyler för skolutredningen.

8.     Arbetsdagen rundas av med väntan på bussen.

 

Kan det räcka med 15 – 20 minuters rast mellan arbetspassen för förflyttningstider? Hur mycket förlängs arbetsdagen av detta?

En ledande politiker ser positivt på att personalen får mycket motion.

 

Varför inte lugna sig med Centralskolans avveckling till dess att en klar och ordentligt genomarbetad ekonomisk och lokalmässig bild föreligger?

Den lösning man nu vill genomdriva främjar knappast ett bättre lärande. Tidsplanen har blivit viktigare än sunt förnuft.

 

Bodil och Bo Lindomborg

Ann-Marie och Lars Hellström