Äldreomsorg och skolor måste finansieras.

 

Omsorgspersonalen inom Nässjö kommuns hemtjänst och särskilda boenden har ofta för lite tid, delade turer och jobbar mer än var annan helg. Det behövs fler undersköterskor inom äldreomsorgen för att motverka stress, otrygghet och orimliga arbetsförhållanden.

 

Är det något som är kontraproduktivt så är det hög sjukfrånvaro och arbetsförhållanden som avskräcker ungdomar från att välja ett så intressant arbetsområde som äldreomsorg. Dessutom är avgifterna för matdistribution, hemhandling och omvårdnad så höga att en del äldre personer med låg inkomst avstår ifrån den hjälp de skulle behöva.

 

Skolor och förskolor inom Nässjö kommun behöver om- och tillbyggnader. Runnerydsskolan, Norråsaskolan, Annebergs skola, förskolan Bullerbyn, förskolan Sparven och förskolan Ugglan är några exempel som kräver stora investeringar. Med stora investeringar följer ökade kapitaltjänstkostnader som ska finansieras.

 

Viktigt är också en bättre personaltäthet på fritidshemmen. Är det något som är kontraproduktivt så är det undermåliga lokaler för undervisning av barn och elever.

 

Drivkraften att jobba inom äldreomsorgen, förskolan och skolan tror jag är goda arbetsförhållanden och en bra lön. Det duger inte att ställa undersköterskor och pedagoger inför återkommande neddragningar.

 

En skattehöjning på 30 öre ger årligen 17-18 miljoner till Nässjö kommun. Det är inget självändamål att höja kommunalskatten. Men vet Nässjöborna att de 17-18 miljonerna går till förbättringar inom äldreomsorg, förskola och skola så anser säkert många att skattehöjningen är motiverad.

 

Anders Hansen

SAFE, Nässjö