Parkgården blir ett badhus

 

Genom den oförnuftiga försäljningen av Parkgården får Nässjö kommun en rejäl slant på hand. Slanten bör uppgå till närmare 55 miljoner kronor och istället för att plöja ner slanten som investering och överfinansiera byggnationen som framtvingas av ”den famösa skolutredningen” kan slanten bli en rejäl grundplåt till det nya badhus som vi i Nässjö så väl behöver.

 

Efter att den politiska majoriteten fått igenom sin vilja med Parkgården kan det vara dags att tänka på nästa val, kommunens attraktivitet, medborgarnas livskvalitet och hälsa. Investeringskostnaden för ett nytt badhus ”det stora badhuset”som finns i den förstudie som presenterats 2014 uppskattas till 150 miljoner. Efter att ha hyfsat kalkylen och tagit med konjunkturen i beräkningen bör en rimlig nivå på den verkliga investeringskostnaden vara 100-110 miljoner. Huvuddelen av investeringen är alltså redan finansierad och de återstående 40-50 miljonerna får plats i investeringsbudgeten för 2017 och 2018. Tio miljoner finns förresten redan i budgetförslaget för 2018

 

Att i augusti månad valåret 2018 få se kommunstyrelsen ordförande inviga det nya stora badhuset med ett rejält plask är verkligen något att se fram mot! Kommunen finns till för medborgarna och inte tvärtom! Det är dags för den politiska majoriteten att visa lite politiskt mod och starta projekteringen av det nya stora badhuset!

 

 

Mats Frejd