Den famösa skolutredningen

 

Stora skolor betyder stora problem och små skolor betyder små problem.

Skolor med lite utrymme och begränsade ytor per elev betyder problem.

 

Dåligt betalda lärare som har för många elever, speciellt i årskurs F-3, betyder sämre studieresultat. Skall det vara så svårt att förstå?

 

Varför inte lyssna till verksamhetsnära lärares och förskollärares kunskaper om de dagliga problemen?

 

När kollapsar Nässjös förskolor, grundskolor och gymnasium under det växande trycket?

 

Hur illa måste det gå innan socialdemokrater och moderater i Nässjö kommunfullmäktige förstår?

 

Dessutom behöver vi ett nytt badhus i Nässjö för att skapa attraktivitet, livskvalitet och god folkhälsa.

 

 

Mats Frejd, SAFE-medlem