Integrationspolitiken behöver långsiktighet!

 

För några dagar sedan besvarades min insändare om integrations- och migrationspolitiken av Urban Persson.


Efter det har Bert Karlsson givit sig in i diskussionen i samma ämne i DN. Han tar bland annat upp upphandling, språkundervisning och steg in på arbetsmarknaden:

Upphandlingen av asylboenden behöver ses över. Lagen är inte skapad för dagens situation.


- Den medger inte förhandsbesked, vilket gör att ingen vågar bygga nya tillfälliga boenden. Dagens korta upphandlingstider fördyrar de svenska asylboendena enormt. Längre och tryggare avtal kan få ner kostnaderna med upp till 20 procent, bedömer Bert Karlsson.

 

- För att få med kommunerna måste de ha full täckning för t ex sin skolverksamhet. I dag kan skolor startas med 40 elever, för att veckan efter få se 20 av eleverna skickas i väg. Det är viktigt att uppdragen i skolan ges terminsvis. Då kan man kanske slippa försvårandet för nya anläggningar.

 

- Upphandlingen behöver också kontroller. Vi tillåter fortfarande företag som inte skattar i Sverige att vara med på upphandlingarna om asylboenden. Lagen förbjuder också Migrationsverket att neka entreprenörer kontrakt när vi köper asylplatser i kommuner, som redan har ett stort flyktingmottagande.


Övervinster skapas av fusk – och fusk tar du bort genom kontroller. Upphandlingsavdelningen måste besöka anläggningarna innan avtal skrivs. I dag sker inte detta över huvud taget. Migrationsverket kommer med uppgradering av lagen senare i år.

 

Språkundervisning för vuxna går att genomföra på de allra flesta ställen. Det finns massor av volontärer (kyrkorna, Röda korset, Rädda barnen, m fl) som vill hjälpa till, men dessa kunde få resurser för att köpa in material till undervisningen.

 

Ta tillvara den arbetskraft som kommer in i landet. Bara på Berts anläggning utanför Skara finns för tillfället runt 15 läkare. Han föreslår att dessa sätts i traineeprogram, där utländska utbildningar omvandlas till motsvarande svenska. I Skara har en sådan läkare i dag ett avlönat instegsjobb.

 

Om Göran Hägglund låter sig styras av en etisk kompass (något jag efterlyste i min ursprungliga insändare), så har Bert K i mina (möjligen fördomsfulla ögon) oftast verkat styras av möjligheten att tjäna en hacka, en "entreprenöriell" inställning som det heter.


Det är förvisso så, att det som är bra för Karlsson inte alltid är bra för flyktingmottagandet. Det går också att ha synpunkter på vinster i välfärden. Men även Migrationsverket tycker det ligger något i det han skriver. Bert Karlssons punkter kan vara just utgångspunkter, komna ur en ganska beprövad verksamhet som de är.

Migrationsverket meddelar att det kommer förslag i ämnet senare i år.

Wille Brüggemann

SAFE-medlem, Nässjö

 

(insänt 21 januari 2015)