Barn- och utbildningsnämnden den 8 december 2016.

Ärende 9. Namnbyte på förskolor i Nässjö kommun

Ändringsyrkande:

Förskolornas nuvarande natur- och sagoinspirerade namn behålls samt med ett tillägg som anger förskolornas placering. Denna princip tillämpas även vid en översyn av fritidshemmens namn. Förskolornas nya namn gäller fr.o.m. 2017-01-01.

Förskolornas nya namn:

Talgoxen – Norrboda
Bofinken – Runneryd
Snövit – Runneryd
Rödluvan – Älvshultet
Bullerbyn – Annefors
Filuren – Ormaryd
Domherren - Handskeryd
Duvan – Handskeryd
Sparven – Handskeryd
Hattstugan - Grimstorp
Ugglan – Bodafors
Grodan – Bodafors
Trollebo – Forserum
Bikupan – Forserum
Pärlan – Forserum
Mysingen – Äng
Mumindalen – Fredriksdal
Måsen – Målen
Trasten – Anneberg
Storken – Åkershäll
Regnbågen – Stensjöns förskola
Lyckan – Sandsjöfors
Solstrålen – Malmbäck
Orren – Malmbäck
Ekorren – Malmbäck.


Ärende 14. Sammanträdesplan 2017


Ändringsyrkande:

Barn- och utbildningsnämndens samtliga sammanträden 2017 är öppna för allmänheten.


Tilläggsyrkande:

Två av barn- och utbildningsnämndens sammanträden förläggs till lämplig skola/förskola.


Anders Hansen, SAFE