Hej.

 

Enligt de uppgifter som lämnats av kost- och städenheten på tekniska servicekontoret gäller det senaste avtalet från en upphandling fram till 2017.

 

Enligt detta avtal levereras färskt kött genom Stensåkra chark ifrån Dackebygdens kött och Nässjö Chark. Detta gäller inte fryst kött, vilket är den större delen. Fryst kött kan ursprungligen ha producerats i bl.a. Danmark, Polen, Tyskland. Kycklingen levereras bl.a. ifrån Thailand genom grossisten Servera. Tyvärr serveras fortfarande lättmjölk och lättmargarin i skolan och förskolan.

 

Vid offentlig livsmedelsupphandling kan man inte ställa krav om att leverantören följer svensk djurskyddslag. Däremot kan upphandlaren specificera de krav som gäller enligt svensk djurskyddslag.

 

Nyligen uppdaterade Miljöstyrningsrådet de krav som upphandlare kan använda sig av för att ta miljö- och djurskyddshänsyn. Det gäller de fem krav som är gemensamma för alla animaliska livsmedel: information om ursprung, salmonella, antibiotika, transport till slakt och slaktmetod.

 

Jag anser att kommunen idag kan ställa mer långtgående krav än EU:s minimikrav vilket innebär att vi kan köpa in mer småskaligt och närproducerad mat.

 

Med vänlig hälsning

Anders Hansen, SAFE